1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Fatih Sultan Mehmet Mah. Aheste Sok. No:7 İç Kapı No: 1 Ümraniye / İSTANBUL /  adresinde mukim 0721067824600001 Mersis numaralı Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç FİTALİVE’ın kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. FİTALİVE olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 1. Tanımlar

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK m. 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere;  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme yükümlülüğüdür.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kanun/KVKK 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

Veri İşleyen  

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca FİTALİVE ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

FİTALİVE, web sayfaları, etkinlikler, eğitimler veya portal üzerinden, üyelik işlemleri, satış işlemleri ile topladığı kişisel verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

•           Web sayfaları, etkinlikler, eğitimler veya portal üzerinden etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,

•           Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlamanması, sipariş paketleme, siparişinizin size ulaştırılabilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın düzenlenmesi, faturanın tarafınıza gönderilmesi, siparişinizin kargolanması, teslimat bilgilerinin güncellenmesi ve tarafınıza gönderilebilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, almış olduğunuz ürünün tarafınıza iletilmesi, iadesi, incelenmesi vs. hizmetlerden faydalanabilmenizi sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, satın almış olduğunuz ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ad-soyad, T.C.Kimlik numarası ve iletişim bilgilerinizi (adres, e-posta adresi, telefon numarası) ve alışveriş (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,

•         Gerekli olduğu hallerde iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza/kredi kartınıza yapılabilmesi için banka hesap/kredi kartı bilgilerinizi,

•        E-fatura/e-arşiv fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgilerinizi (T.C. kimlik/ vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

•        Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi, üye olarak site/mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amaçlarıyla ad-soyad, T.C.kimlik numarası, iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, teslimat ve fatura adres bilgilerinizi) ve parola bilgilerinizi, üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş bilgilerinizi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları), 

•       Kampanyalar, promosyonlar, sms/elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak, reklamlar, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, haberdar edilmesi, raporlanması, pazarlama, analiz çalışmalarının yapılması, mobil uygulama, web sitesi veya diğer ortamlarında reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs. yapılması amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullandığınız operatör bilgisi, anket cevapları vb.),

•       Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, Sözleşmeler uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

•      Gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

•     Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızı geliştirmek ve yönetim sürecini oluşturmak,

•    Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

•    Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmekle, FİTALİVE uygulamaları ve hizmetleri kapsamında FİTALİVE yurt içindeki hizmet sağlayıcıları, platformun kullanıcılarıyla ve iş ortaklarıyla (Site ve Mobil Uygulama hizmeti sağlayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, lojistik hizmetleri, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, depo hizmeti sağlayıcısı, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, tedarikçiler, uzmanlık gerektiren danışmanlık vb., yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile) paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, yurt içine aktarımına, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

FİTALİVE web sitesi ziyaretinize veya başvurunuza ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve FİTALİVE’ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere FİTALİVE’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

KVKK uyarınca FİTALİVE ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz FİTALİVE’dan hizmet veya ürün aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, FİTALİVE hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, Site ve Mobil Uygulama üye veya kayıt olduğunuzda, Site ve Mobil Uygulamada alışveriş yaptığınızda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.


VERİ KATEGORİLERİ


BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ VE DAYANAKLARI

Kimlik Bilgisi


FİTALİVE ’den ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“T.C.Kimlik numaranız” gibi bilgileri    FİTALİVE   ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.  Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.

İletişim Bilgisi


FİTALİVE ’dan ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri    FİTALİVE    ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

Görsel
ve Multimedya Verileri

FİTALİVE ’dan ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle   FİTALİVE  ile paylaşmaktasınız. 

Müşteri İşlem Verileri

FİTALİVE’dan ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri gibi verileri kendi isteğinizle   FİTALİVE   ile paylaşmaktasınız.

Pazarlama Verileri

FİTALİVE’dan ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, gibi verileri kendi isteğinizle   FİTALİVE   ile paylaşmaktasınız.

Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

Çerezler veya diğer program ve yazılımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya eşleştirilebilecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz.

Çerezler Bilgisi

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair pek çok bilgiyi kapsamaktadır. Pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu kapsamda;

• web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri,

• kullanıcıların, ziyaretçilerin tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri,

• analitik veri toplayarak web sayfasının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri,

• özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri,

• genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Kullanıcının, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

FİTALİVE üzerinden 3. kişi internet siteleri veya mobil uygulamalara verilen linkler 3. kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan farklı olabilir.

Diğer Bilgiler

Kullanıcı veya ziyaretçi tarafından tercih edilen bilgileri Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi ve benzer diğer bilgileri FİTALİVE ile kendi isteğiniz doğrultusunda paylaşmaktasınız. 

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Müşteri İşlem

Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, e-fatura/e-arşiv fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir

Pazarlama

Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

6.1. Amaç

FİTALİVE, KVKK’ya, ilgili yönetmeliklere ve sair kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. FİTALİVE kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususlarında gerek KVKK’nın 7. maddesi ve  28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkındaki yönetmelik kapsamında ilgili kişileri aydınlatmayı istemektedir.

6.2. Tanımlar

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

6.3. Kapsam ve Kayıt Ortamları

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse işlenme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca, FİTALİVE’a kayıt olma veya FİTALİVE’ın hizmetlerinden yararlanma sürecinde elde edilen kişisel veriler, kişisel veri envanterimiz ve KVKK mevzuatında belirtilen yükümlülükler kapsamında saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.


Kişisel verilere ilişkin kayıt ortamlarımız aşağıdaki gibidir.

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, VERBİS.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Eğitimler
 • Kağıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

6.4. Kişisel Verilerin Saklanmasında Hukuki ve Teknik Dayanaklar

FİTALİVE, KVKK’nın 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş veya saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler yalnızca olası hukukun zorunlu gördüğü ve gerektirdiği ölçüde saklanabilecektir.

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine FİTALİVE tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilen ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

6.5. Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri

Kayıtlar

Süre

Dayanak

Üyelik ve satışlara ilişkin kayıtlar

10 yıl

6698 Sayılı Kanun

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler

En fazla 540 gün

AB Çerez Yasası

Ticari elektronik ileti onay kayıtları

Onayın geri alındığı tarihten itibaren 3 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

2 yıl

5651 Sayılı Kanun

FİTALİVE’a  ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

7. Kişisel Verilere İlişkin Teknik ve İdari Tedbirler

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla FİTALİVE’ın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri;

 • Kişisel verilerin;
 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimi önlemek,
 • Muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
 • Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak şeklindedir.

FİTALİVE, yukarıdaki yükümlülüklere uygun olarak veri işlenmesine ve vergi güvenliğine dikkat etmektedir. FİTALİVE bünyesinde çalışanların, kişisel verileri 3. kişilerle paylaşmaması için gerekli önlemleri alır ve aksi bir durumda ilgili kişiye ve Kurul’a bildirimde bulunur.

FİTALİVE’da;

•          Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

•          Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

•          Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

•           Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

•          Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

•           Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

•           Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

•          Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

•          Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

•           Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

•          Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.      

•          Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

•           Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

•          Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

•          Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

•          İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

•           Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

•          Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

•          Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

•          Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

•          Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli    güvenlik önlemleri alınmaktadır.

•          Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı    güvenliği sağlanmaktadır.

•          Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

•          Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

•           Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

•           Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

•           Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

•          Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

•          Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

•           Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

•           Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

•           Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

•          Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

•          Sızma testi uygulanmaktadır.

•           Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

•          Şifreleme yapılmaktadır.

•           Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

•           Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

•           Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

•          Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

FİTALİVE, kanunda, kurul kararlarında belirtilen ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için rehberlerde belirtilen teknik ve idari tedbirleri, üçüncü kişilerin kişisel verilere ilişkin siber saldırıya ilişkin teknik ve idari tüm tedbirleri almaktadır. FİTALİVE, mevzuata uygun şekilde oluşturduğu veri envanterinin güvenliğini, sistem ve yazılım güvenliğini denetler ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya istenilmesi halinde kurula raporlama yapar, kişisel verilerin mevzuatlarda öngörülen şekilde korunmasını sağlar.

8. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda web sitesi /mobil uygulama üzerinden yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

9. İlgili Kişi’nin Hakları

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi, FİTALİVE’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

10. Veri Sorumlusu’na Başvuru ve Başvuru Yöntemi

Kişisel Veri Sahipleri, bu politikada yer alan ve yürürlükte olan mevzuat hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmak için ve sorularını, görüşlerini veya taleplerini [email protected] e-posta adresine ya da ıslak imzalı olarak “Fatih Sultan Mehmet Mah. Aheste Sok. No:7 İç Kapı No: 1 Ümraniye / İSTANBUL” adresine gönderebilirler.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, azami otuz (30) gün içerisinde değerlendirilmekte ve olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Veri sahibinin başvuruları ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınır.

Web sayfamız/mobil uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, https://www.fitalive.com.tr/ ile paylaşılan verilerin web sayfasında, mobil uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Şirket Bilgilerimiz

Ticaret Unvanı     : Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Adres                    :Fatih Sultan Mehmet Mah. Aheste Sok. No:7 İç Kapı No: 1 Ümraniye / İSTANBUL
Mersis No              : 0721067824600001
Kep Adresi            : [email protected]
Mail Adresi           : [email protected]

Web Sayfası          :https://www.fitalive.com.tr/
Telefon                  : 0850 554 55 55 

10. Yürürlük

İşbu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder. İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 01.01.2021 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

 “Web sayfamızda mevzuata uygun olarak Çerez kullanılmakta olup, gezinmeye devam ettiğiniz takdirde Çerez Politikamızı ve Kişisel Veriler Politikamızı kabul etmiş olursunuz.